Alles over sociale hygiëne: Onmisbaar in de horeca

Zeg je horeca, dan zeg je sociale hygiëne. Van gezellige cafés en restaurants tot bruisende nachtclubs; deze ondernemingen bieden niet alleen voedsel en drank aan, maar dragen ook bij aan ontspanning, sociale interactie en plezier. Om ervoor te zorgen dat deze ervaringen veilig en verantwoord verlopen, is het hebben van relevante kennis en het voorkomen van alcoholmisbruik ontzettend belangrijk.

In deze blog gaan we daarom dieper in op wat dit begrip precies inhoudt en waarom het zo belangrijk is voor iedereen die werkzaam is in de horeca. Ook gaan we dieper in op de wettelijke eisen omtrent sociale hygiëne.

Barkeeper who makes drink

Wat is sociale hygiëne?

Het begrip sociale hygiëne lijkt in eerste instantie misschien een vreemde samenstelling van woorden. Het begrip bestaat namelijk uit twee componenten:

  • Sociaal: Dit verwijst naar de samenleving en de interacties tussen mensen.
  • Hygiëne: Afkomstig van “Hygiëa”, de Griekse godin van de gezondheid.

In de context van horeca, houdt dit in dat ondernemers en werknemers alles in staat stellen om de gezondheid en het welzijn van gasten én medewerkers te waarborgen. Sterker nog, het is wettelijk verplicht om kennis te hebben van sociale hygiëne.

Sociale hygiëne wettelijk verplicht

Het hebben van een diploma in sociale hygiëne is verplicht voor leidinggevenden in horecabedrijven en slijterijen die alcoholhoudende dranken verkopen of schenken. Volgens de Alcoholwet moeten deze leidinggevenden aantonen dat ze over voldoende kennis en inzicht beschikken. Daarnaast moeten gediplomeerden geregistreerd zijn in het Register Sociale Hygiëne, dat sinds 1 juli 2023 wordt beheerd door de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh). Je laten registreren in dit register kan alleen met een door het Lcsh erkend diploma. Hierna ben je in het bezit van een ‘’Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne” en voldoe je aan de wettelijke eisen omtrent sociale hygiëne.

Hoe lang blijft sociale hygiëne geldig?

Als je eenmaal een officieel erkend diploma hebt gehaald, blijft deze onbeperkt geldig. Wel wordt aanbevolen de wetgeving en eisen in de gaten te houden voor wetswijzigingen en om je kennis up-to-date te houden.

Belangrijke aspecten van sociale hygiëne

Sociale hygiëne is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een belangrijke factor voor een gezonde en veilige werkomgeving. Enkele cruciale aspecten van sociale hygiëne zijn:

  • de invloed van drugs en alcohol; 
  • alcoholmisbruik en verslaving;
  • wet- en regelgeving;
  • gastvrijheid en veiligheid.

 

Uiteindelijk hebben deze aspecten alles te maken met het creëren van een gastvrije en veilige omgeving. Kennis nemen van drugs en alcohol, het opstellen van duidelijke huisregels, het trainen van personeel in communicatie en sociale vaardigheden zijn hier allen even belangrijk. Alleen zo zorgt men voor een positieve ervaring voor gasten en een prettige werkomgeving voor medewerkers.

Hoeveel medewerkers moeten sociale hygiëne hebben?

Hoeveel mensen er in een organisatie of onderneming in het bezit moeten zijn van een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne, verschilt per bedrijfssoort. De wet maakt namelijk onderscheid tussen commerciële bedrijven en zogeheten paracommerciële bedrijven:

  • Commerciële bedrijven: Dit zijn bedrijven wiens hoofddoel de verkoop van alcohol is. Denk daarbij aan horecagelegenheden en slijterijen. 
  • Paracommerciële bedrijven: Dit zijn niet-commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen of verenigingen met de focus op recreatie, sport, onderwijs en meer. Hierbij geldt dat horeca, waaronder de verkoop van alcohol, een nevenactiviteit is.

 

Hieronder worden de wettelijke eisen omtrent sociale hygiëne per bedrijfssoort nader toegelicht.

Sociale hygiëne voor commerciële bedrijven

Voor commerciële bedrijven geldt dat de wettelijke eigenaar van de onderneming in het bezit moet zijn van Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne. Zijn er meerdere eigenaren, of is er sprake van een VOF, moeten alle eigenaren en VOF-leden deze verklaring hebben.

Sociale hygiëne voor paracommerciële bedrijven

Paracommerciële bedrijven zijn stichtingen en verenigingen. Zoals je je kunt voorstellen, is er hier eigenlijk altijd sprake van een grotere groep betrokkenen die alcohol schenkt. Hierbij moeten minimaal twee bestuursleden voldoen aan de eisen voor sociale hygiëne.

Medewerkers en vrijwilligers die alcohol schenken in een paracommercieel bedrijf, moeten succesvol de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) hebben gevolgd. Deze training wordt vaak gegeven door het preventieteam van regionale instellingen voor verslavingszorg en heeft geen vervaldatum.

Onmisbaar in de horeca

In het hart van de horeca draait het niet alleen om lekker eten en drinken. Minstens net zo belangrijk zijn namelijk de sfeer, interacties en het plezier dat men er beleeft. Juist daarom is het zo belangrijk om op de hoogte te zijn van mogelijke risico’s die de verkoop van alcohol met zich meebrengt en in te zetten op preventie. Verantwoord ondernemen in de hospitality? Verdiep je dan snel in sociale hygiëne!