• Lage kosten
  • Veel parkeergelegenheid
  • Veel Traffic

Snackbar De Markt staat op een grote parkeerplaats op gemeente grond (erfpacht). Deze parkeerplaats wordt veel gebruikt door bezoekers aan het stadscentrum van Drachten. Er is veel traffic de hele dag door. Met beperkte openingstijden (4 dagen per week) wordt er een mooie omzet gerealiseerd.

De opstal, inventaris en goodwill worden aangeboden, de erfpacht bedraagt € 3.800,00 per jaar. Door de lage kosten is er met de bestaande omzet een goede boterham te verdienen, terwijl er weinig personeel nodig is.

Kenmerken

Categorie
Cafetaria-snackbar
Personeels verplichting
Nee
Brouwerij verplichting
Nee
Speelautomaat verplichting
Nee
Afname verplichting
Nee
Drank en Horecavergunning
Nee
Gebruikersvergunning
Ja
Terrasvergunning
Ja
Leasecontracten
Nee
Bruikleen
Nee
Krachtstroom
Ja
Rioolaansluiting
Ja
Airconditioning
Ja
Bezorgen
Nee
NEN/Scope keuring
Ja

Markt

Drachten

9203 AA


Huur : € 317,00

Vraagprijs Goodwill & inventaris: € 140.000 incl. opstal